CHI BỘ THCS QUỐC OAI CHÀO CÁC BẠN
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM BLOG THCS QUỐC OAI

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 5 năm 2012

Nghị quyết chi bộ tháng 5/2012NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG THCS
THÁNG 05/2012
 
I. Hội nghị chi bộ tháng 05/2012 tập trung vào các công tác sau:
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 4/2012. Triển khai nghị quyết chi bộ tháng 05.
II. Nội dung chính của Hội nghị:
1. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 04/2012:
- Đã hoàn thành chỉ đạo của chi bộ đối với đại hội công đoàn: Chi bộ chỉ đạo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà tham gia BCH công đoàn.
- Đang tiến hành biên tập Nội san (Khâu thiết kế, bản thảo), chỉ đạo bổ sung một số bài viết.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động ôn tập học kỳ, theo đó các môn đều phải ôn tập học kỳ cho học sinh. Chỉ đạo công tác ôn thi vào cấp 3.
 - Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về chống tiêu cực trong thi cử, phòng chống tai nạn, chống sét.
- Hoàn thành tổ chức làm việc với các tiểu ban 10 năm thành lập trường để có định hướng cho các tiểu ban hoạt động (Giao cho đ/c Hiệu trưởng thực hiện)
- Hoàn thành đánh giá chuẩn Hiệu trưởng.
2. Nhiệm vụ tháng 05/2012:
- Tăng cường việc chỉ đạo của chi bộ đối với đại hội công đoàn (đ/c Bí thư, đ/c Sơn)
- Tiếp tục triển khai 10 năm thành lập trường (đ/c bí thư)
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thành kiểm tra học kỳ, đánh giá-xếp loại học sinh, xét cho lên lớp, thi lại, ở lại. (đ/c bí thư)
 - Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về chống tiêu cực trong thi cử, phòng chống tai nạn, chống sét. (Phân công cho đ/c Duy Sơn, đ/c Phương).
- Tiếp tục chỉ đạo trong công tác bỏ phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, đánh giá chuẩn giáo viên, xếp loại ABC, công chức, thi đua (đ/c bí thư).
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hè, trực của công nhân viên. (đ/c Sơn)       - Chỉ đạo công tác kiểm kê, thanh lý tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị năm học 2012-2013. (đ/c bí thư)
- Chỉ đạo tốt công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức chuyển đi, chuyển đến. Ra quyết định thành lập Hội đồng tiếp nhận, tuyển dụng viên chức theo hướng đ/c Phó Hiệu trưởng làm chủ tịch nhằm lành mạnh hơn nữa công tác tuyển dụng, tiếp nhận, chuyển đi-chuyển đến trong cơ quan. (đ/c Hà)
- Chỉ đạo các đ/c Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ Toán- Tin, Tổ Văn phòng trong việc đánh giá, xếp loại hai công chức-viên chức đang hợp đồng và đề xuất hội đồng tuyển dụng cho năm học 2012-2013. (đ/c Hà)
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh vào cấp 3 và tuyển sinh lớp 6 (đ/c Hà)
3. Công tác xây dựng Đảng: Chuẩn bị các điều kiện tiến tới đại hội chi bộ vào tháng 9.           
        - Chuẩn bị hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết 12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét