CHI BỘ THCS QUỐC OAI CHÀO CÁC BẠN
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM BLOG THCS QUỐC OAI

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 4/2012I. Hội nghị chi bộ tháng 04/2012 tập trung vào các công tác sau:
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 3/2012. Triển khai nghị quyết chi bộ tháng 04.
Công bố quyết định chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Trung Thông.
Chi bộ xác định chủ đề của lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường.
II. Nội dung chính của Hội nghị:
1. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 03/2012:
- Tăng cường việc chỉ đạo của chi bộ đối với công tác thăm quan, hai đoàn thăm quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đã chỉ đạo công tác ra đề cương, tham gia các hội thi cấp huyện kết quả chưa cao (kể cả một số em đã đạt kết quả năm trước nhưng năm nay không duy trì được).
- Đã chỉ đạo thay đổi chuyên môn (Cô Phượng chuyển đi).
- Đã tổ chức xét chuyển Đảng chính thức cho đ/c Thông; Hồ sơ thẩm tra của đ/c Dung, đ/c Xuân phải làm lại.
2. Nhiệm vụ tháng 04/2012:
- Tăng cường việc chỉ đạo của chi bộ đối với đại hội công đoàn: Chi bộ chỉ đạo đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà tham gia BCH công đoàn.
- Hoàn thành biên tập Nội san (Khâu thiết kế, bản thảo), chỉ đạo bổ sung một số bài viết (giao cho đ/c Hiệu trưởng chỉ đạo).
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh các hoạt động ôn tập học kỳ, theo đó các môn đều phải ôn tập học kỳ cho học sinh. Chỉ đạo công tác ôn thi vào cấp 3, triệt để phân luồng học sinh (giao cho đ/c Hiệu trưởng chỉ đạo).
 - Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về chống tiêu cực trong thi cử, phòng chống tai nạn, chống sét. (Phân công cho đ/c Duy Sơn, đ/c Phương).
- Tổ chức làm việc với các tiểu ban 10 năm thành lập trường để có định hướng cho các tiểu ban hoạt động (Giao cho đ/c Hiệu trưởng thực hiện)
- Chi bộ giao cho BCH công đoàn cử người chủ trì cuộc họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng. Chi bộ chỉ đạo các cá nhân làm báo cáo tổng kết các nội dung đăng ký (Đăng ký làm theo, đăng ký cải tiến và đăng ký học tập).
- Công tác xây dựng Đảng: Hoàn thành hồ sơ thẩm tra đ/c Dung.
           
3. Xác định chủ đề của lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường:
Căn cứ vào tình hình của trường trong 10 năm qua để xác định chủ đề, chi bộ thống nhất chọn chủ đề: THCS Quốc Oai, 10 năm hình thành và phát triển.

Không có nhận xét nào: